RSS

Author Archives: adabul

Sejarah Islam PERISTIWA BERSEJARAH

image

NABI ADAM ‘Alaihissalam:

Dikatakan hidup lebih kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah Allah Subhanahu Wata’ala dimuliakan dan ditinggalkan darjatnya menjadi Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diantara mereks ada yang taat dan ada pula yang membengkang.

NABI IDRIS’Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Sits alaihisalam. Diutus oleh Allaj krpada anak cucu Qabil agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu Wata’ala, namun mereka terus menerus membengkang perintah Allah SWT.

NABI NUH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Idris ‘Alaihissalam yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya semua manusia menyembah Allah, tetapi ajakkan Nabi Nuh ditolak, akhirnya orang-orang yang ingkar atau kafir itu tenggelam dalam banjir yang besar.

NABI HUD ‘Alaihissalam:

Adalah keturunan Yafit bin Nuh, bertempat tinggal di Hadhral Maut zutara. Bsginda diutus Allah kepada kaum Aad kerana bangsa itu menyembah patung. Kemudian Nabi Nuh menyuruh mereka supaya menyembah Allah, tetapi mereka ingkar, akhirnya mereka menerima seksaan dengan ditimpa badai dan udara yang sangat dingin selama tujuh hari lapan malam.

NABI SALLEH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada bangsa Tsamud disebelah Selatan Palastin. Kebudayaan mereka sudah tinggu tetapi mereka menyembah dewa dan patung, kemudian Nabi Salleh menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah, sebahagian besar bangsa Tsamud menolak untuk memeluk agama Allah. Mereka ingkar kepada larangan Nabi Salleh. Pada hari perrama muka mereka berwajah kuning, hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam akhirnya mereka disambar petir.

NABI IBRAHIM ‘Alaihissalam:

Juga keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada kaum Namrud dinegeri Babylon lebih kurang 4000 tahun sebelum masehi. Kaum Namrud menyembah berhala bahkan akhirnya Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim juga menyerukan ajaran Tauhid atau islam kepada mereka, namun mereka tetap ingkar, akhirnya Allah mendatangkan kepafa mereka tentra nyamuk sebagai balasan, maka musnahlah kaum yang ingkar.

NABI ISMAIL ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ibrahim melalui perkhawinannya dengan Siti Hajar. Baginda diutus kepada bangsa Arab dinegeri Yaman, kerana mereka belym kenal dengan agama tauhid atau islam. Mereks juga diperintahkan dupaya berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Baginda mempunyai 12 orang anak lekaki yang seluruhnya disebut dengan Bani Ismail atau Andnanniyun. Dari keturunan inilah lahirnya suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad SAW.

NABI ISHAK ‘Alaihissalam:

Adalah anak kandung Nabi Ibrahim melalui perkhawinan dengan Siti Sarah. Baginda diutus oleh Allah dinegeri Kan’an untuk menyembah Allah, mengajarkan tauhid menyuruh membayar zakat, berpuasa dan menunaikan haji. Nabi Ishaq berkhawin dengan Rifka dan mendapat anak kembar iaitu Ish dan Ya’kub. Nabi Ishaq wafat dalsm usia 170 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis daerah Palastin.

NABI YA’KUB ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala dinegeri Kan’an kerana penduduknya telah ramai menyembah berhala. Nabi Ya’kub mengajar kaumnya supaya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baginda wafat dalam usia 148 tahun dan beliau mempynyai 12 orang anak lekaki.

NABI YUSSUF ‘Alaihissalam:

Anak Nabi Ya’kub ‘Alaihissalam yang diutus sebagai Nabi kepada bangsa Mesir untuk mengajarkan agama tauhid iaitu agar menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Disamping baginda seorang Nabi, ia juga seorang raja dengan dasar pemeruntahannya adalah Islam. Beliau wafat dalam usia 120 tahun dan dimakamkan ditepi sungai Nil.

NABI AYYUB ‘Alaihissalam:

Anak Amus bin Tarikh Rum bin Ish yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kenegeri Rom untuk mengaharkan agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala. Beliau wafat dalam usia lebih kurang 93 tahun dan dimakamkan disuatu tempat di daerah Itali.

NABI DZULKIFLI ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ayyub ‘Alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wata’als ke negeri Rom. Disamping seorang Nabi juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid¬† iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syriat islam supaya solat dan membayar zakat. Beliau wafat dalam udia 95 tahun san di makamkan du Napoli, daerah Rim Selatan.

NABI SYU’AIB ‘Alsihissalam:

Keturunan Nabi Luth ‘Alaihissalam, diutus oleh Allah ke negeri Madyan, Palastin agar mengajar agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala membayar zakat dan berlaku jujur kepada kaumbya. Ramai kaumnya yang tidak beriman, akhirnys ditimpa bencana dan kepingan awan panas daripada langit.

NABI MUSA ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allsh, membayar zakat, berpuasa dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah pstung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Muss ‘Alaihissalam mendapat Kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

NABI DAUD ‘Alaihissalam:

Dibekalkan ole Allah dengan Kitab Zabur mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa. Nabi Daud ‘Alaihissalam wafat dalam usia lebig kurang 100 tahun laly dimakamkan di Palastin.

NABI SULAIMAN ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Daud ‘Alahissalam. Beliau seorang Nabi dan Raja. Nabi Sulaiman berdoa krpada Allah Subhanahu Wata’ala agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diperolehi seseorang pun sesudahnya. Doa beliau dikabulkan Allah, sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk termasuk jin dan haiwan. Nabi Sulaiman mengajak semua kaumnya menyembah Allah dan menghindari daripada mensyirikkannya.

NABI ALYAS ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Harun diutus Allah sebagai Rasul dinegeri Balbik di Labenon Selatan kerana orang Balbik ramai yang telah menyembah berhala. Patung terbesar sembahan mereka bernama ”Ba’al” dibuat dari emas. Nabi Ilyas ‘Alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wata’ala iaitu agama tauhid, namun ramai ysng ingkar, sehingga kebanyakkan mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan¬† di daerah Lebanon Selatan.

NABI HARUN ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allah, membayar zakat, berpuass dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dipelopori okeh Samiri. Nabi Musa ‘Alaihissalam mendpat kirab taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 4, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , ,

KISAH SALMAH BIN AL-AQWA MENANTANG PENGANAS

image

Pada suatu ketika sewaktu unta-unta Nabi SAW dibawa ke Gabah iaitu sebuah perkampungan kecil terletak 4 atau 5 batu dari Madinah untuk diberi makan. Rahman Fazari dengan bantuan beberapa orang lain yang tidak beriman kepada Islam telah menyerang dan membunuh penjaga unta-unta tersebut. Dan unta-unta itu dibawa pergi bersama-sama mereka. Salmah bin Aqwa R.A secara kebatulan sedang berjalan berhampiran tempat kejadian itu dengan busar dan panahnya.
Beliau melihat pengganas semuanya menunggang kuda dan bersenjata. Salmah adalah seorang budak yang sangat pantas berlari dan seorang pemanah yang handal.
Adalah di riwayatkannya bahawa beliau dapat mengalahkan kuda yang paling pantas sekali dalam satu perlumbaan. Sebaik sahaja beliau melihat para penganas itu, beliau segera berlari menaiki sebuah bukit yang berhampiran lalu berteriak ke arah kota Madinah untuk memberi isyarat kecemasan kepada penduduk di situ. Kemudian beliau mengajar para penganas itu seorang diri. Apabila menghampiri mereka, beliau pun memanah mereka satu demi satu berturut-berturut dengan pantasnya sehingga para pengganas itu menyangka bahawa mereka dikejar oleh sebilangan musuh yang ramai.
Sekiranya salah seorang dari pengganas itu menoleh ke belakang, Salmah akan segera lari bersembunyi di sebalik pokok sambil terus memanah ke arah kuda-kuda prngganas itu agar melakukanya. Lantaran itu para pengganas itu terus berundur dan memacu kuda masing-masing selaju yang boleh.
Salmah R.A berkata, aku terus mengejar pengganas-pengganas itu sehinga semua unta-unta yang di rampas itu di tinggalkan mereka di belakang ku. Di samping itu disebabkan rasa takut yang amat sangat, mereka telah meninggalkan 30 lebih lembing dan 30 helai kepunyaan mereka sendiri. Semantara itu Aimiyah bin Hish, seorang pengganas telah tiba ditempat itu untuk membantu kaean-kawannya. Setelah mereka mengethui bahawa aku hanya seorang diri, mereka pun bersatu dan membuat satu kumpulan yang besar lalu mengejar ku. Ini menyebabkan aku terpaksa berlari ke atas sebuah bukit, semantara mereka hendak menghampiri aku, aku berteriak kepada ku. Berhenti, dengarlah kata-kata ku ini terlebih dahulu. Adakah kamu tahu siapakah aku? Aku ialah Ibnul Aqwa dengan nama Allah menganugerahkan kemuliaan kepada Muhammad, tiada seorang pun di antara kamu yang dapat menangkap ku. Sebaliknya jika aku mengajar salah seorang daripada kamu, pasti tidak akan terlepas ia. Aku terus berbelah dengan tujuan untuk meleka kan mereka kerana aku berfikir bahawa bantuan daru Madinah akan sampai. Oleh itu sambil berbalah mata ku sentiasa mencuri-curi pandang melalui celah-celah pokok dengan perasaan khawatir sehingga akhirnya aku terlihat sekumpulan yang di ketuai oleh Aqram As-Sadi tiba. Sesampainya Aqram lalu berhadapan dengan pengganas itu, beliau juga telah menyerang Abdurahman dan memotong salah satu dari kaki kuda tunggangnya.
Ini menyebabkan Abdurahman jatuh ke bumi walaupun ia jatuh, Abdurahman terus menyerang Aqram dan berjaya membunuh Aqram. Setelah itu Abu Qotadah segera meluru dan bertarung dengan Aburahman. Akhirnya beliau berjaya menghapuskan ketua pengganas itu dan kuda nya sendiri turut terkorban. Diriwayatka dalam sebuah buku sejarah bagawa apabila Aqram hendak menyerang Aburahman, Salmah menasehatinya supaya bersabar dan menanti semua orang-orang supaya bergabung dan menyerang bersama-sama. Tetapi kata-kata Salmah itu tidak dapat melunturkan tekad yang sudah bulat. Kata Arqam, aku sangat ingin mati syahid di jalan Allah SWT. Dalam pertempuran ini Aqram seorang sahaja yang gugur dari pihak islam. Sedangkan sebilangan besar dari pengganas-pengganas itu telah terbunuh..Kemudian apabila datang lagi bantuan kepada orang-orang islam, para pengganas itu tidak dapat lagi meneruskan perjuangan mereka lalu melarikan diri.
Salmah R.A memohon kebenaran Nabi SAW untuk mengejar mereka dengan berkata, ‘Ya Rasulallah berikannya kepada aku 100 orang lelaki untuk mengejar para pengganas itu agar aku dapat mengejar mereka.
Nabi SAW menjawab, ‘Tidak usah kerana mungkin ketika ini mereka telah sampai ke pangkalan mereka. Kebanyakkanya dari ahli-ahli sejarah berkata bahawa peristewa itu, Salmah R.A baru berusia 12 atau 13 tahun sahaja. Cobalah kita bayangkan betapa seorang budak masih begitu mentah dapat mengejar para pengganas yang ramai seorang diri sahaja. Beliau telah berjaya memperolehi kemvali semua barang rampasan itu dan disamping itu sebahgian besar dari barang-barang milik pengganas tersebut di perolehinya. Segala kejayaan yang di capai itu adalah berpunca dari sifat keikhlasan dan keimanan yang tulin yang mana telah menyebulungi hati dan jiwa mereka dengan kehendak Allah SWT.

 
Leave a comment

Posted by on June 29, 2011 in Uncategorized

 

TAJAMNYA PANDANGAN MATA

Di ceritakan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa’ei bahawasanya Sahal bin Hanif bercerita pada anaknya. Satu hari Rasulallah SAW keluar daripada negeri Madinah dengan beberapa orang sahabatnya. Maka berjalanlah Rasulallah dengan diikuti oleh sahabat-sahabatnya ke suatu tempat yang ada padang air hingga sampai lah mereka ke suatu tempat yang bernama Syabulgurur. Setelah sampai pada tempat tersebut, maka Sahal bin Hanif mandi kerana dia adalah salah seorang mengikuti Rasulallah SAW. Sahal memiliki tubuh yang putih bersih lagi bagus dan manis rupanya.
Ketika dia mandi, maka seorang sahabatnya iru ikut serta dalam rombongan Nabi itu yang bernama Amir bin Robi’ah memandang tubuh Sahal yang putih itu. Melihat tubuh Sahal yang putih bersih itu, lalu Amir berkata ‘belum pernah aku melihat seperti hari ini orang yang berkulit putih dan bagus seperti kulit Sahal ini’. Apabila Amir bin Robi’ah selesai bercakap demekuian itu lalu Sahal bin Hanif jatuh tidak dapat berdiri lagi. Orang-orang yang menyaksikan Sahal terjatuh itu segera pergi untuk melaporkam kjadian tersebut pada baginda Rasulallah SAW, mendengar berita itu Nabi bertanya pada mereka. Adakah di antara kamu yang memandng Sahal dengan pandangan dengan yang dapat memberikan kemudaratan padanya?, jawab para sahabat, benar ya Rasulallah iaitu Amir bin Robi’ah yang memandang Sahal dengan pandangan yang memudaratkan.
Kemudian beginda Rasulallah memangil Amir bin Roi’ah dan memarahinya. Seraya bersabda, ‘mengapakah kamu membunuh saudara ku sendiri sesama islam? ‘kenapa pula kamu tegur semasa melihat tubuhnya ketika dia mandi? ‘kamu katakan putih, kamu katakan pyla elok dan lain-lain lagi?.. Ingatlah lain kali jika melihat sesuatu yang indah hingga ku berkenan dan suka padanya maka janganlah ku seperti itu tetapi ucapkan lah semoga Allah memberikan keberkahan padanya. Setelah itu baginda Rasulallah SAW bersabda pda Amir. ‘Hai Amir oleh kerana Sahal mendapat mudarat pada engkau maka mandilah kamu. Mendapat perintah baginda Rasulallah, lalu Amir segra pergi mandi kemudian sembutlah yang lain dengan membawa satu bekas air lalu membasuh mukanya dua tangannya, dua sikunya, dua lututnya, hujung dua kakinya dan bawaah rusuk pinggangnya kemudian di suruh hirup beberapa kali. Setelah itu di jirus air yang di dalamnya satu bekas tadi dan atas kepalanya hingga merata ke belakangnya. Selepas itu bekas air tersebut di cengkelupkan. Bila selesai Amir melakukan hal yang demekian itu lalu Sahal bin Hanif dapat bangkit dan dapat berjalan sebagaimana mulanya dan hilang lah penyakit yang mengenai dirinya akibat dari pandangan Amir tadi.
Demekian tadi kisah sejarah islam memaparkan kisah Tajamnya Pandangan Mata. Mata adalah salah satu panca indra yang di anugerahkan Allah dan sangat besar menfa’atnya bagi kita manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Tapu hendaklah mata itu gunakan pada tempat yang di tuntut oleh syarak apabila mata kita tidak di manfa’atkan dengan semestinya, maka itu akan menimbulkan dengan hal-hal yang tidak baik sepert sifat iri, rasa dengki, cemburu dan lainnya. Demekian juga mata akan mendapat akibat buruk terhasap orang-orang lain apabila kita gunakan mata dengan pandangan yang buruk. Dari itu awda gunakan lah panca indra kita dengan sebaik-baiknya.

 

KISAH TAUBATNYA SEKUMPULAN PEROMPAK

hidayahUntuk menjadi renungan pengajaran iktibar dan tauladan kepada kita semua, semoga dengannta akan menumbulkan ke insafan dan kesadaran dalam diri kita iaitu kekuasaa, kebesaran dan keagungn Allah SWT.
Pada suatu hari sekumpuln perompak sedang mara ke sebuah gunung pasir untuk menjalankan kegiatan harian mereka untuk memeras ugut setiap orang yang lalu di jalan itu dan mengambil barang-barang nya. Kerana seronoknta merompak dan mencuri, mereka tidak sempat balik ke merkas sehingga malam. Mereka pun mencari tempat bermalam dan berjympa dengan sebuah rumah yang di huni oleh sepasang suami isteri dan anaknya.
Mereka pun mengeruk pintu rumah itu, penghuni rumah keluar dan ternyata sekumpulan orang bersenjata lengkap berdiri di hadapan puntu mereka. Siapa kelian ini tanya tuan rumah, ketua perompak menerangkan bahawa mereka adalah sebahagian dari pasukkan tentra yang sedang berpeeang. Oleh kerana waktu telah malam, perang di gentikan dan mereka terpaksa mencari tempat untuk bermalam. Bolehkah kami ini bermalam di rumah tuan, kata ketua perompak, boleh kata tuan rumah. Lalu mereka di jemput masuk. atuan rumah sangat gembira menerima tetamu para pejyang itu, dia melayan mereka dengan sebaik-baiknya kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan berkat para pejuang yang berperang di jalan Allah.
Kebetulan tuan rumah mempunyai seorang anak yang lumpuh. Walaupun usianya sudah bertahun-tahun namun anak itu tidak dapat berdiri. Kalau berjalan hanya mengheret atau sambil duduk sahaja. Teringatlah tuan rumah bahawa orang yang berperang di jalan Allah do’anya makbul dan sisa-sisa barang yang di pergunakannya mempunyai khasiat tinggi dengan izin Allah. Mereka dengan keyakinan dan itikad yang baik dan tulus ikhlas kerana Allah. Tuan rumah mengambil sedikit sisa-sisa air yang di pergunakan oleh tetamu nya itu, dua beekata kepada isterinya, sila lapkan air ini pada anggota anak tubuh kita, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya dengan berkat pejuang itu. Si isteri mengikyt apa yang diperintahkan oleh suaminya, dia pun melap badan dan kaki anaknya dengan air dan sisa itu. Sambil berdo’a kepada Allah semoga anaknya dapat berjalan berkat pahlawan yang sedang berperang yang jadi tetamunya.
Pada pagi hari, para tetamu itu minta izin untuk meneruskan pperjuangannya, mereka pun pergi ke suatu tempat yang telah di tentukan.Di sana lah mereka beraksi merompak dan merampas setiap barang berharga yang di jumpainya. Maka banyaklah harta yang di perolehi nya apabila hari telah petang dan sekejap lagi malam pun tiba. Para perompak itu balik semula ke rumah tuan yang di tumpangi nya. Sebaik sahaja sampai di hadapan rumah yang mereka tumpang itu, mereka ternampak anak tuan rumah yang lumpuh itu tiba-tiba tegak berdiri dan berjalan seperti tidak pernah sakit sama sekali. Mereka sangat hairan kerana pagi tdi anak itu masih berjalan menggeret tubuhnya dan setelah petang keadaan berubah serta merta. Tuan, apakah ini anak yang lympuh itu tanya si perompak? Tuan rumaah menjawab, ya betul. Bukankah pagi tadi kami nampak dia berjalan dan mengheret tubuhnya, tanya nya lagi. Tuan rumah menjawab, ya memang betul. Kemudian tuan rumah menerangkan, kami mengambil sisa-sisa air yang di pakai oleh tuan sekelian. kemudian kami lapkan kepadanya dengan harapan semoga Allah menyembuhkannya,dengan berkat tuan-tuan sekelian sebagai tentra yang berjuang di jalan Allah dan ternyata mujarab. Mendengar keterangan itu, tiba-tiba para perompak itu menangis dan mencampakkan barang-barang yang ada di tangan mereka, kemudian dengan terus terang mereka berkata, kethuilah wahai tuan yang baik hati, sebenarnya kami bukanlah tentra yang berjuang menuju di jalan Allah. Sebagaimana yang kami dakwa’an itu bahkan kami adalah sekumpulan pencuri dan perompak, perampas barang-barang orang yang lalu lalang. Adapun kesembuhan anak mu itu tak lain hanyalah semata-mata kerana keyakinan dan itikad mu ya

Tuan rumah bersama isterinya sangar terkejut mendengar pengakuan para tetamu yang dihirmatinya itu. Walau bagaimana pun kedua-duanya sangat gembira kerana anaknya telah disembuhkan oleh Allah kerana keikhlasan dan keyakinannya dalam memberikan ubat pada anaknya. Para perompak terus menangis dan sangat terharu terhadap keikhlasan tuan rumah yang melayani mereka.
Kini mereka sedar akan kelakuan yang menyimpang selama ini, kemudian mereka berkata, sekarang kami telah sedar dan kami bertaubat kepada Allah SWT. Sejak peristewa itu para perompak bersenjata itu telah merubah corak kehidupan mereka dapat merompak dan mengugut para perjuangan di jalan Allah. Mereka bergabungan dengan pasukkan islam menentang musuh senjata yang dulunya digunakannya untuk mengancam mangsa yang tidak berdosa kini digunakannya untuk menyerang orang kafir.
Begitulah kehidupan mereka hingga menemui ajal di medan perjuangn. Begitulah sebuah kisah sejarah islam mengenai Kisah Taubatnya Sekumpulan Perompak.yang tulus ikhlas kepada Allah.

 
Leave a comment

Posted by on May 15, 2011 in Kisah-kisah teladan

 

Tags: , ,

SEORANG YAHUDI MENUNGGU KEDATANGAN NABI MUHAMMAD SAW SEHINGGA MATI

0arab_desert.jpgBeberapa tahun sebelum islam datang di tanah Syam ada seorang Yahudi yang alim Ibnu Hyaiban namanya. Dia menguasai kitab Taurat dan patuh pada agamanya. Di dalam Taurat, dia terbaca bahawa Allah akan mengutus Nabi terakhur dari kalangan bangsa Arab yang masa nya sudah dekat. Di terangkan pula bahawa Nabi akhir itu, akhirnya akan berhijrah ke Madinah.
Ibnu Hyaiban sangat merindukan Nabi itu dan ingin menjadi pengikutnya lebih awal lagi. Oleh kerana itu dia berangkat ke Madinah untuk menunggu kedatangan Nabi yang di rindui nya itu di tempat hijrahnya. Di Madinah, Ibnu Hyaiban mengambil tempat di hadapan rumah seorang Yahudi bani Quraizah.
Orang-orang Yahudi bani Quraizah sangat suka kepadanya kerana dia seorang Yahudi yang baik, rajin beribadah, alim dan suka menolong orang. Tidak hairan lah kalau orang Yahudi bani Quraizah ramai yang datang meminta hikmat nya namun demekian tidak seorang pun yang mengthui apa maksud Ibnu Hyaiban datang dan tinggal di perkampungan mereka.
Suatu ketika, Mdinah di timpa musim kamarau panjang hingga tanaman menjadi kering dan susah untuk mendapatkan air. Beberapa penduduk pergi bertemu dengan Ibnu Hyaiban dan meminta agar dia berdo’ kepada Allah supaya di turunkan hujan. Marilah kita keluar hai Ibnu Hyaiban, tolong minta hujan buat kita, kata Yahudi bani Quraizah. Ibnu Hyaiban berkata, tidak.. kalau kamu tidak mengeluarkan sedekah. Orang Madinah bertanya, berapa yang kamu mahu?.. segantang kurma atau dua mud gandum, jawab Ibnu Hyaiban.
Setelah mereka memberi sedekah, Ibnu Hyaiban dengan beberapa penduduk menuju arah iaitu suatu tempat berbatu-batu hitam di sekitar Madinah. Di sanalah Ibnu Hyaiban berdo’a meminta hujan kepada Allah dengan kyusuk dan penuh dengan harapan. Hujan pun turun membasahi bumi Madinah yang kekeringan. Perkara seperti ini bukan lah sekali dua tetapi setiap musim kamarau dan selama Ibnu Hyaiban hidup dalam penantian disana. Bertahun-tahun sudah Ibnu Hyaiban menunggu kedatangan Nabi Muhammad dari tahun ke tahun dia menunggu, mendengarkan khabar sambil mengira usianya yang semakin tua. Namun yang di tunggy belum jg datang, dia merasa khawatir kalau-kalau menjemputnya sebelum dia sempat berjumpa dengan Nabi idamannya. Spabila dia merasakan bahawa ajalnya telah dekat. Sedangkan orang yang di tunggunya belum datang, dia berkata kepada orang-orang Yahudi di sekitarnya. ‘Wahai orang-orang Yahudi, tahukah kalian apakah tujuan saya meninggalkan tanah arak orang mabuk dan tanah yang subur untuk hidup susah di negeri ini dan kelaparan pula?..Kawannya menjawab, tuanlah yang lebih tahu.
Ibnu Hyaiban berkata, sesungguhnya saya datang ke negeri ini semata-mata untuk menunggu kedatangan seorang Nabi yang telah dekat masanya. Dan negeri ini akan menjadi tempat hijrah nya. Pada mulanya saya ingat dia akan di bangkitkan agar saya jadi pengikutnya. Rupanya telah dekat masanya untuk kamu, oleh kerana itu janganlah kamu di dahului okeh sesorang wahai kaum Yahudi kerana dia akan di bangkitkan dengan menumpahkan darah, menawan anak-anak dan perempuan, orang-orang yang melawannya. Maka hendaklah janganlahhal tersebut menjadi penghalang bagi kamu unyuk mengikutnya. Tidak berapa lama kemudian Ibnu Hyaiban pun meninggal dunia sebelum Nabi bertapak di Madinah. Setelah tiba masanya Nabi Muhammad pun datang dan bertapak di Madinah tetapi orang-orang Yahudi Quraizah sudah ramai yang lupa dan pura-pura tidak tahu pesan Ibnu Hyaiban itu.
Suatu hari Rasulallah SAW bersama kaum muslimin mengepong perkampungan bani Quraizah kerana pengkhianatan mereka. Beberapa pemuda yang waktu Ibnu Hyaiban berwasiat masih kanak-kanak lagi, ingat akan pesan itu dan berkata kepada kaumnya. Hai tuan-tuan bani Quraizah sebenarnya dialah Nabi yang telah di janjikan oleh Ibnu Hyaiban kepada kamu. Kata Yahudi yang lain..bukan pemuda itu berkata lagi,…Betul…dialah yang di janjikan. Akhirnya para pemuda itu tidak lagi mahu mendengar kata-kata kaumnya. Mereka turun dari benteng dan terus bertemu dengan Nabi Muhammad dan mengatakan mereka mahu masuk Islam. Sebaliknya kaum yang membengkang kerana kesombongan di hukum oleh kaum muslimin. Demekianlah tadi awda kisah seorang Yahudi menunggu kedatangan Nabi Muhammad sehingga mati semoga dengannya akan mendatangkan menfa’at dan juga keinsafan pada kita semua..

 
Leave a comment

Posted by on May 15, 2011 in Kisah-kisah teladan

 

Tags: , , , ,

SEORANG PEROMPAK MENJADI AHLI SUFI

Seperti biasanya mengkongsikan kisah-kisah teladan untuk menjadi renungan dan iktibar kepada kita semua, ya mudah-mudahan perjalanan hidup kita akan sentiasa terarah menuju kebaikan..Amin ya rabbal’alamin..
Dalam sebuah hadith yang di riwayatkan oleh Luqman Al-Hakim menceritakan pada zaman dahulu ada seorang Islam bernama Fadzil bin Ayyas. Sebelum dia menjadi seorang ahli Sufi, dia mempunyai latar belakang yang menarik. Sebelym dia menjadi ta’at dan bertaqwa kepada Allah, Fadzil adalah ketua sekumpulan perompak, walaupun dia melakukan kerja-kerja seperti merompak harta orang lain, namun dia tidak lupa mengerjakan sembahyang fardhu setiap hari. Dia juga tidak meninggalkan ibadat puasa pada bulan Ramadhan. Dia juga berpakaian sedarhana seperti rakyat biasa.
Pada suatu hari, kempulan nya telah menyerang sekumpulan Khafilah yang baru pulang dari beedagang. Fadzil tidak menyertai dalam serangan itu, sebaliknya dia memerhatikan dari jauh sahaja. Tatkala Khafilah itu ternampak sekempulan perompak menyerang ke arah mereka, lantas ketuanya Fadzil yang tidak berapa jauh dari situ. Ketua Khafilah iru menyangka bahawa Fadzil adalah seorang yang baik, kerana air muka serta pakaiannya tidak mengkhabarkan dia seorang yang jahat.
Apabila teman-teman Khafilah yang lain telah di tawan oleh perompak tadi, ketua Khafilah itu berkata kepada Fadzil, Tuan, tolonglah simpankan seluruh wang dan harta benda ini, kami sedang di rompak oleh orang-orang yang jahat. Bila mereka itu sudah pergi dari sini barulah kami akan mengambil semula barang-barang ini. Begitulah kata Khafilah ini kepada Fadzil yang di sangkanya seorang yang baik.
Setelah rakan-rakan perompaknya habis merompak, mereka pyn pergi mendapatkan Fadzil yang berada tidak jauh dari situ. Pada masa itu, ketua Khafilah tersebut sedang berada di samping Fadzil, sebaik sahaja perompak itu datang menghampiri Fadzil, ketua Khafilah itu amat terkejut, kerana dia tidak menduga bahawa orang yang di percayai menjaga hartanya adalah ketua perompak. Dalam keadaan kebingunan campur takut, Fadzil memandang ke arah muka Khafilah itu dengan lembut, Fadzil berkata kepadanya, jangan takut tuan oleh jerana tuan berbaik sangka terhadap saya, maka saya tidak tergemak hendak mengambil barang-barang tuan. Tiba-tiba datang seorang tua yang tidak di kethui darimana asalnya dan kemana tujuanny, lalu di situ dengan menaiki se ekor unta sambil berjalan melintasi Fadzil dan ketua Khafilah itu. Dia membaca sepotong ayat suci dari kitab Al-qur’an yang bermaksud, orang yang berbuat jahat masa lagi mempynyai peluang untuk bertaubat dari segala dosa-dosanya itu. Sebaik sahaja Fadzil mendengar ayat tersebut, dia se olah-olah di serah petunjuk ilahi hingga dia menjadi termenung seketika.
Jiwanya benar-benar telah di resap oleh keinsafan,untuk kembali ke jalan Allah, jalan mulia yang di gariskan olwh Nabi Muhammad SAW. Dengan serta merta dia memanggil rakan-rakannya yang lain, Wahai kawan-kawan ku sekelian, kerhuilah orang-orang dari kamu, bahawa mulai hari ini, aky tidak akan melakukan kerja-kerja mungkar lagi keji oleh Allah SAW. Sesungguhnya aku ingin bertaubat ke hadrat Allah dan berdo’a agar Allag mengampyni segala dosa-dosa ku yang lalu. Fadzil cuba memujuk kawan-kawan nya agar menuruti nya yang bersih. Malangnys mereka enggan mengikutinya, bagaimana pun pengikut-pengikut yang lain terus pergi dari situ meninggalkannya bersama Khafilah. Mereka tidak mengambil segala harta rwmpasan Khafilah itu kerana takutkan ketua mereka yang telah bertaubat. Maka Fadzil pyn meminta ma’af dari Khafilah-khafilah tadi tetapu ada seorang Yahudi yang tidak mahu memaafkan Fadzil. Sebaliknya di suruh melakukan dua perkara.
Pertama Fadzil hendaklah mengagihkan sebuah bukit pasir ke suatu tempat. Fadzil sedia menerima permintaannya. Dengan penuh keyakinab Fadzil menghadap dirinya ke bukit tersebut. Tiba-tiba sahaja angin berriup dengan kencang dab memundhkan bukir yang di maksudkan iru ke suatu tempat yang lain yanf tidak jauh dari siru. Setelah daripada krjadian itu, orang Yahudi tersebut memasukkan tanah luat kedalam sebuah guni besar laly dia menyuruh Fadzil mengulang kan nya semula kepada beliau. Tetapi dengan syarat, guni tersebut hendaklah penuh dengan emas. Fadzil tetap bersetuju dan dia sanggup melakukannya
Ke esokkannya Fdzil memulangkan nya guni itu pada orang Yahudi tersebut. Alangkah terkejut nya Yahudi apabila di bukanya guni dienuhi dengan emas yang berkemarlapan. Melihat hal kejadian itu, orang Yahudi tadi lantas sujud di kaki Fadzil. Seeaya berkata, sekarang tidak syaj lagi bahawa engkau benar-benar bertaubat, aku telah membaca du dalam kitab Taurat di mana seorang itu benar-benar bertaubat tiap atas segala kesalahannya. Benar atau tidak taubat nya itu dan perihal dua perkara, pertama dia dapat memerintahkan akan gunung ganang bergerak. Kedua, dia boleh menukarkan tanah liat kepada emas. Oleh sebab itu aku menyuruh engkau melakukan dua perkara itu untuk menguji engkau dan taubat mu itu demi tahu lah aku bahawa engkau sesungguhnya adalah seorang yang baik dn mulia.
Marilah kita sama-sama menuju ke jalan Allah, ya mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga di akhirat.Amin….

Pada suatu hari kumpulannya telah menyerang sekumpulan Khafilah yang baru pulang dari berdagang. Fadzil tidak menyertai dalam serangan itu, sebaliknya dia memerhatikan dari jauh sahaja. Tatkala Khafilah itu ternampak sekumpulan perompak menyerang ke arah mereka, lantas ketuanya Fadzil yang tidak berapa jauh dari situ. Ketua Khafilah

 
Leave a comment

Posted by on May 8, 2011 in Kisah-kisah teladan

 

Tags: , , , , ,

NABI YUNUS DI TELAN IKAN PAUS

Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh..
Untuk menjadi renungan,pengajaran,iktibar dan tauladan kepada kita semua semoga dengan adanya menimbulkn keinsafan dan kesadaran di dalam diri kita iaitu tentang kebesaran dan ke agungan Allah SWT..Amin ya rabbal’alamin..

Nabi Yunus adalah seorang Nabi yang di utus oleh Allah SWT untuk berda’wah di sebut tempat yang bernama Niwannah. Nabi adalah seorang pendatang dari tempat lain yang datang ke Niwannah semata-mata atas perintah Allah. Nabi Yunus mendapat penduduk Niwannah adalah terdiri dari mereka sangat jauh dari menyembah Allah. Merek menyembah berhala dan juga menyekutukan Allah SWT.
Nabi Yunus mengejar mereka tentang Tauhid dan Iman. Nabi Yunus memberi nasihat kepada mereka tentang kebodohan mereka yang menyembah berhala-berhala yang mereka bentuk sendiri dan menyembahnya. Nbi Yunus memberi mereka pengajaran bahwa menyembah berhala adalah peebuatan sia-sia saja sebab berhala itu adalah batu yang mana tetap batu dan tidak dapat memberi apa-apa menfa’at,dia juga tidak dapat bergerak atau pun berkata-kata. Nabi Yunus juga memberi nasihat pada mereka supaya mereka menyembah Allah SWT yang telah menciptakan mereka,dan pada Allah sajalah yang harus mereka sembah. Oleh kerana ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus ini itu satu ajaran yang baru,maka tidak ramai lah yang mahu menerimanya,mereka lebih suka menyembah berhala-berhala yang di sembah oleh datik nenek mereka sejarah turun temurun. Walaupun Nabi Yunus memberi nasihat tapi mereka tetap berkeras dan berkata, ‘Ini adalah tuhan kami datuk nenek kami telah lama menyembah tuhan kami dan kami tetap tidak akan berganjak dari meninggalkan agama kami’. Kemudian Nabi Yunus berkata ‘Aku hanya menyampaikan yang Allah menyuruh aku sampaikan kepada kamu semua. Oleh itu kamu beriman lah dan bertauhid lah menurut agama yang aku bawa sebagai umanat Allah SWT yang wajib aku sampaikan kepada kamu semua’, kata Nabi Yunus lagi ‘Aku inihanyalah pesuruh yang mana Allah perintahkan kepada ku supaya menyelamatkan kamu semua daei lembah kesesatan dan lembah kegelapan serta menyi’arkn kepada semua tentang agam yang suci bersih lagi murni dn membersihkan hati-hati kamu semua dari kufur dan syirik demi untuk kebaikan untuk semua di dunia dan juga di akhirat.
Walaupun Nabi Yunus telah memberikan nasihat serta pengajaran supaya mereka kembali ke pangkal jalan namun mereka tetap berkeras kepala sehingga mereka berkata,’walau apa sekalipun kamu katakan kepada kami,kami tidak akan berganjak dari agama kami dan kami juga tidak takut walau apa pun ancaman yang kamu katakan dan kalau kamu mahu cuba lah datang kan ancaman itu kepada kami kalau kamu memang orang yang benar. Setelah Nabi Yunus melihat keadaan dan mereka tidak mahu menerima peringatan nya itu,maka Nabi Yunus pun meninggalkan Niwannah dengan rasa yang amat marah. Nabi yunus pun meminta do’a kepada Allah supaya mereka yang keras kepala itu menerima hujuman yang sewajarnya.
Sejak Nabi Yunus meninggalkan mereka,mereka semakin gelisah melihatkan perubahan yang berlaku di Niwannah,mereka mekihat Niwannah mengelami kegelapan binatang pemeliharan mereka juga seperti tidak tenteram dan di tembah pula dengan angun yang kuat serta dengan guruh yang mengagarkan. Dengan berlakunya perkara-perkara maka tahulah mereka bahawa ajaran yang di bawa oleh Nabu Yunus itu adalah ajaran yanf benar dan bukan ajaran yang di reka-reka. Akhirnya mereka menyesal dan mereka kluar beramai-ramai dari kota pergi ke bukit lalu mereka meminta ampun dan rahmat dari Allah SWT agar mereka di jauhkan dari sebarang mala petaka. Allah SWT maha mengethui akan hambanya yang benar menyesal dan benar-benar mahu mohon ampun dari nya. Maka Allah pun menerima permintaan mereka,lalu Niwannah bergel itu pun bertukar menjadi cerah,binatang ternakan mereka semuanya tidak lagi dalam ketakutan dan mereka semuanyaya kembali tenang. Akhirnya mereka semua kembali dengan beesyukur kepada Allah yang telaj menyelamatkan mereka dari bahaya mala petaka.
Nabi Yunus yang telah meninggalkan Nwannah membawa diri tanpa tujuan,dia naik bukut turun bukit naik gunung turun gunung dan akhirnya dia sampai di pantai. Kebatulan dia melihat bahawa sebuah kapal hendak belayar,maka dia pun menghampiri pemilik kapal itu untuk turut seeta belayar bersamanya. Setelah di beri izin maka Nabi Yunus pun menumpang kapal tersebut. Dalam pelayaran kapal yang di tumpangi oleh Nabi Yunus itu,telah di landa ribut taufan yang kuat. Oleh itu ketua kapal itu memutuskan supaya barang-barang yang di bawa hendaklah di kurangkan,ini termasuk penghuni kapal juga. Satu pengundian pun di buat,dalam undian tersebut,Nani Yunus telah di pilih sebagai orang yang harus di buang ke laut,oleh sebab Nabi Yunus adalah orang yang sangat di hormati dan di sanjungi dalam kapal tersebut,maka mereka menundakan pemilihan sekali lagi. Kali kedua pun nama Nabi Yunus yang terpuluh. Maka mereka mengundi sekali lagi,akhirnya Nabi Yunus tahu bahawa itu adalah kehendak Allah SWT. Nabi Yunus memikirkan kesalahannya kerana meninggalkan akan Niwannah tanpa mendapat persetujuan dari Allah,dia fikir keputusan undi itu adalah di sebabkan untuk menebys dosa yang telah di lakukannya. Nabu Yunus beristikharah mengenang sejenak tanpa ragu-ragu. Nabi Yunus pun terjun ke dalam laut yang sedan mengganas itu.
Ketika Nabi Yunus sedang melawan gelombang air,maka Allah mewahyukan kepada sa ekor ikan paus supaya menelan Nabi Yunus hidup-hidup maka ikan paus yang muncul itu pun menelan Nabi Yunus hidup-hidup dan menyimpan dalam perutnya tanpa ada apa-apa cacat celanya. Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus meminta do’a kepada Allah supaya menebusi dosa-dosa yang telah di lakukannya. Laly Nabu Yuunus membaca do’a yang bermaksud: Tidak ada tuhan yang pernah di sembah hanya engkau ya Allah maha suci engkau aku adalah orang yang membuat zalum atas diri ku,maka kami perkenankan permintaannya dan kami lepaskan dia dari kedudukan demekian lah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Rasulallah SAW telah bersabda nama tuhan yang mulia,siapa yang berdo’a dengan nama itu akan di perkenankan do’anya,siapa yang minta nama itu akan di beri dia apa yang di ucapkan oleh Nabi Yunus Alaihisalam dalam perut ikan nun,firman Allah SWT jika tidak kerana dia yakni Nabi Yunus dapat orang yangselalu mengucapkan tasbih,nescaya tidaklah dia dapat keluar dari perut ikan sampai hari kiamat. Setelah beberapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus,maka dengan kehendak Allah SWT,ikan paus itu pun melemparkan Nabi Yunus ke darat,di tempat Nabi Yunus yang di lemparkan itu,Allah menghidupkan pokok labu yang dapat Nabi Yunus berenang di bawanya dan dapat pula dia makan buah tersebut hingga kelihatan segar kembali. Adapun di waktu Nabi Yunus di lempar ke darat,keadaannya adalah sangat letih,setelah Nabi Yunus berasa segar kembali seperti biasa,maka Allah telah memerintahkannya supaya kembali semula ke Niwannah. Apabila Nabi Yunus telah sampai ke Niwannah,dia rasa amat terkejut apabila beratus ribu orang menunggu ke pulangannya dan mereka meminta supaya mereka di ajar untuk menyempurnakan iman dan aqidah mereka. Nabi Yunus juga terasa sangat hairan apabila melihat Niwannah yang mana masa dulu mereka itu semuanya terdiri dari orang-orang yang degil yang tidak mahu menerima ajarannya sebaliknya mereka itu lebih suka menyembah batu berhala Tapi kini Niwannah telah bertukar tidak ada lagi batu-batu berhala kini hidup mereka keadaan mati mereka semata-mata kerana Allah Swt.
Ada kisah Nabi Yunus ini ada di ceritakan dlm al-qur’an dalam surah Yunus ayat 98

98. Dan mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu
bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka (kaum Yunus itu),
beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia,
dan Kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. ( QS.Yunus : 98 )

Surah As-Shaaffaat ( yang ber shaf shaf )

139. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,

140. (ingatlah) ketika ia lari[1288], ke kapal yang penuh muatan,
141. kemudian ia ikut berundi[1289] lalu dia termasuk  orang-orang yang kalah dalam undian.

142. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela[1290)

143. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah.

144. niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.

145. Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

146. Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.

147. Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.

148. Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada
mereka hingga waktu yang tertentu. (QS. As-Shaaffaat: 139-148 )
penjelasan:
[1288]. Yang dimaksud dengan lari di sini ialah pergi meninggalkan kewajiban

[1289]. Undian itu diadakan karena muatan kapal itu sangat
penuh. Kalau tidak dikurangi mungkin akan tenggelam. Oleh sebab itu diadakan
undian. Siapa yang kalah dalam undian itu dilemparkan kelaut. Yunus a.s.
termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut sehingga ia dilemparkan ke laut.
[1290]. Sebab Yunus tercela ialah karena dia lari meninggalkan kaumnya.
.

dalam surah As-Syaaffaat ayat 139 hingga 148.
Demekianlah awda dapat di kongsikan mengenai dengan kisah Nabi Yunus di telan ikan paus dalam kisah sejarah islam.

 
1 Comment

Posted by on February 25, 2011 in Kisah-kisah teladan

 

Tags: , , ,

 
%d bloggers like this: