RSS

Category Archives: Uncategorized

Sejarah Islam PERISTIWA BERSEJARAH

image

NABI ADAM ‘Alaihissalam:

Dikatakan hidup lebih kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah Allah Subhanahu Wata’ala dimuliakan dan ditinggalkan darjatnya menjadi Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diantara mereks ada yang taat dan ada pula yang membengkang.

NABI IDRIS’Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Sits alaihisalam. Diutus oleh Allaj krpada anak cucu Qabil agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu Wata’ala, namun mereka terus menerus membengkang perintah Allah SWT.

NABI NUH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Idris ‘Alaihissalam yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya semua manusia menyembah Allah, tetapi ajakkan Nabi Nuh ditolak, akhirnya orang-orang yang ingkar atau kafir itu tenggelam dalam banjir yang besar.

NABI HUD ‘Alaihissalam:

Adalah keturunan Yafit bin Nuh, bertempat tinggal di Hadhral Maut zutara. Bsginda diutus Allah kepada kaum Aad kerana bangsa itu menyembah patung. Kemudian Nabi Nuh menyuruh mereka supaya menyembah Allah, tetapi mereka ingkar, akhirnya mereka menerima seksaan dengan ditimpa badai dan udara yang sangat dingin selama tujuh hari lapan malam.

NABI SALLEH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada bangsa Tsamud disebelah Selatan Palastin. Kebudayaan mereka sudah tinggu tetapi mereka menyembah dewa dan patung, kemudian Nabi Salleh menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah, sebahagian besar bangsa Tsamud menolak untuk memeluk agama Allah. Mereka ingkar kepada larangan Nabi Salleh. Pada hari perrama muka mereka berwajah kuning, hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam akhirnya mereka disambar petir.

NABI IBRAHIM ‘Alaihissalam:

Juga keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada kaum Namrud dinegeri Babylon lebih kurang 4000 tahun sebelum masehi. Kaum Namrud menyembah berhala bahkan akhirnya Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim juga menyerukan ajaran Tauhid atau islam kepada mereka, namun mereka tetap ingkar, akhirnya Allah mendatangkan kepafa mereka tentra nyamuk sebagai balasan, maka musnahlah kaum yang ingkar.

NABI ISMAIL ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ibrahim melalui perkhawinannya dengan Siti Hajar. Baginda diutus kepada bangsa Arab dinegeri Yaman, kerana mereka belym kenal dengan agama tauhid atau islam. Mereks juga diperintahkan dupaya berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Baginda mempunyai 12 orang anak lekaki yang seluruhnya disebut dengan Bani Ismail atau Andnanniyun. Dari keturunan inilah lahirnya suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad SAW.

NABI ISHAK ‘Alaihissalam:

Adalah anak kandung Nabi Ibrahim melalui perkhawinan dengan Siti Sarah. Baginda diutus oleh Allah dinegeri Kan’an untuk menyembah Allah, mengajarkan tauhid menyuruh membayar zakat, berpuasa dan menunaikan haji. Nabi Ishaq berkhawin dengan Rifka dan mendapat anak kembar iaitu Ish dan Ya’kub. Nabi Ishaq wafat dalsm usia 170 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis daerah Palastin.

NABI YA’KUB ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala dinegeri Kan’an kerana penduduknya telah ramai menyembah berhala. Nabi Ya’kub mengajar kaumnya supaya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baginda wafat dalam usia 148 tahun dan beliau mempynyai 12 orang anak lekaki.

NABI YUSSUF ‘Alaihissalam:

Anak Nabi Ya’kub ‘Alaihissalam yang diutus sebagai Nabi kepada bangsa Mesir untuk mengajarkan agama tauhid iaitu agar menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Disamping baginda seorang Nabi, ia juga seorang raja dengan dasar pemeruntahannya adalah Islam. Beliau wafat dalam usia 120 tahun dan dimakamkan ditepi sungai Nil.

NABI AYYUB ‘Alaihissalam:

Anak Amus bin Tarikh Rum bin Ish yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kenegeri Rom untuk mengaharkan agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala. Beliau wafat dalam usia lebih kurang 93 tahun dan dimakamkan disuatu tempat di daerah Itali.

NABI DZULKIFLI ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ayyub ‘Alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wata’als ke negeri Rom. Disamping seorang Nabi juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid  iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syriat islam supaya solat dan membayar zakat. Beliau wafat dalam udia 95 tahun san di makamkan du Napoli, daerah Rim Selatan.

NABI SYU’AIB ‘Alsihissalam:

Keturunan Nabi Luth ‘Alaihissalam, diutus oleh Allah ke negeri Madyan, Palastin agar mengajar agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala membayar zakat dan berlaku jujur kepada kaumbya. Ramai kaumnya yang tidak beriman, akhirnys ditimpa bencana dan kepingan awan panas daripada langit.

NABI MUSA ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allsh, membayar zakat, berpuasa dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah pstung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Muss ‘Alaihissalam mendapat Kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

NABI DAUD ‘Alaihissalam:

Dibekalkan ole Allah dengan Kitab Zabur mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa. Nabi Daud ‘Alaihissalam wafat dalam usia lebig kurang 100 tahun laly dimakamkan di Palastin.

NABI SULAIMAN ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Daud ‘Alahissalam. Beliau seorang Nabi dan Raja. Nabi Sulaiman berdoa krpada Allah Subhanahu Wata’ala agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diperolehi seseorang pun sesudahnya. Doa beliau dikabulkan Allah, sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk termasuk jin dan haiwan. Nabi Sulaiman mengajak semua kaumnya menyembah Allah dan menghindari daripada mensyirikkannya.

NABI ALYAS ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Harun diutus Allah sebagai Rasul dinegeri Balbik di Labenon Selatan kerana orang Balbik ramai yang telah menyembah berhala. Patung terbesar sembahan mereka bernama ”Ba’al” dibuat dari emas. Nabi Ilyas ‘Alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wata’ala iaitu agama tauhid, namun ramai ysng ingkar, sehingga kebanyakkan mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan  di daerah Lebanon Selatan.

NABI HARUN ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allah, membayar zakat, berpuass dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dipelopori okeh Samiri. Nabi Musa ‘Alaihissalam mendpat kirab taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 4, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , ,

KISAH SALMAH BIN AL-AQWA MENANTANG PENGANAS

image

Pada suatu ketika sewaktu unta-unta Nabi SAW dibawa ke Gabah iaitu sebuah perkampungan kecil terletak 4 atau 5 batu dari Madinah untuk diberi makan. Rahman Fazari dengan bantuan beberapa orang lain yang tidak beriman kepada Islam telah menyerang dan membunuh penjaga unta-unta tersebut. Dan unta-unta itu dibawa pergi bersama-sama mereka. Salmah bin Aqwa R.A secara kebatulan sedang berjalan berhampiran tempat kejadian itu dengan busar dan panahnya.
Beliau melihat pengganas semuanya menunggang kuda dan bersenjata. Salmah adalah seorang budak yang sangat pantas berlari dan seorang pemanah yang handal.
Adalah di riwayatkannya bahawa beliau dapat mengalahkan kuda yang paling pantas sekali dalam satu perlumbaan. Sebaik sahaja beliau melihat para penganas itu, beliau segera berlari menaiki sebuah bukit yang berhampiran lalu berteriak ke arah kota Madinah untuk memberi isyarat kecemasan kepada penduduk di situ. Kemudian beliau mengajar para penganas itu seorang diri. Apabila menghampiri mereka, beliau pun memanah mereka satu demi satu berturut-berturut dengan pantasnya sehingga para pengganas itu menyangka bahawa mereka dikejar oleh sebilangan musuh yang ramai.
Sekiranya salah seorang dari pengganas itu menoleh ke belakang, Salmah akan segera lari bersembunyi di sebalik pokok sambil terus memanah ke arah kuda-kuda prngganas itu agar melakukanya. Lantaran itu para pengganas itu terus berundur dan memacu kuda masing-masing selaju yang boleh.
Salmah R.A berkata, aku terus mengejar pengganas-pengganas itu sehinga semua unta-unta yang di rampas itu di tinggalkan mereka di belakang ku. Di samping itu disebabkan rasa takut yang amat sangat, mereka telah meninggalkan 30 lebih lembing dan 30 helai kepunyaan mereka sendiri. Semantara itu Aimiyah bin Hish, seorang pengganas telah tiba ditempat itu untuk membantu kaean-kawannya. Setelah mereka mengethui bahawa aku hanya seorang diri, mereka pun bersatu dan membuat satu kumpulan yang besar lalu mengejar ku. Ini menyebabkan aku terpaksa berlari ke atas sebuah bukit, semantara mereka hendak menghampiri aku, aku berteriak kepada ku. Berhenti, dengarlah kata-kata ku ini terlebih dahulu. Adakah kamu tahu siapakah aku? Aku ialah Ibnul Aqwa dengan nama Allah menganugerahkan kemuliaan kepada Muhammad, tiada seorang pun di antara kamu yang dapat menangkap ku. Sebaliknya jika aku mengajar salah seorang daripada kamu, pasti tidak akan terlepas ia. Aku terus berbelah dengan tujuan untuk meleka kan mereka kerana aku berfikir bahawa bantuan daru Madinah akan sampai. Oleh itu sambil berbalah mata ku sentiasa mencuri-curi pandang melalui celah-celah pokok dengan perasaan khawatir sehingga akhirnya aku terlihat sekumpulan yang di ketuai oleh Aqram As-Sadi tiba. Sesampainya Aqram lalu berhadapan dengan pengganas itu, beliau juga telah menyerang Abdurahman dan memotong salah satu dari kaki kuda tunggangnya.
Ini menyebabkan Abdurahman jatuh ke bumi walaupun ia jatuh, Abdurahman terus menyerang Aqram dan berjaya membunuh Aqram. Setelah itu Abu Qotadah segera meluru dan bertarung dengan Aburahman. Akhirnya beliau berjaya menghapuskan ketua pengganas itu dan kuda nya sendiri turut terkorban. Diriwayatka dalam sebuah buku sejarah bagawa apabila Aqram hendak menyerang Aburahman, Salmah menasehatinya supaya bersabar dan menanti semua orang-orang supaya bergabung dan menyerang bersama-sama. Tetapi kata-kata Salmah itu tidak dapat melunturkan tekad yang sudah bulat. Kata Arqam, aku sangat ingin mati syahid di jalan Allah SWT. Dalam pertempuran ini Aqram seorang sahaja yang gugur dari pihak islam. Sedangkan sebilangan besar dari pengganas-pengganas itu telah terbunuh..Kemudian apabila datang lagi bantuan kepada orang-orang islam, para pengganas itu tidak dapat lagi meneruskan perjuangan mereka lalu melarikan diri.
Salmah R.A memohon kebenaran Nabi SAW untuk mengejar mereka dengan berkata, ‘Ya Rasulallah berikannya kepada aku 100 orang lelaki untuk mengejar para pengganas itu agar aku dapat mengejar mereka.
Nabi SAW menjawab, ‘Tidak usah kerana mungkin ketika ini mereka telah sampai ke pangkalan mereka. Kebanyakkanya dari ahli-ahli sejarah berkata bahawa peristewa itu, Salmah R.A baru berusia 12 atau 13 tahun sahaja. Cobalah kita bayangkan betapa seorang budak masih begitu mentah dapat mengejar para pengganas yang ramai seorang diri sahaja. Beliau telah berjaya memperolehi kemvali semua barang rampasan itu dan disamping itu sebahgian besar dari barang-barang milik pengganas tersebut di perolehinya. Segala kejayaan yang di capai itu adalah berpunca dari sifat keikhlasan dan keimanan yang tulin yang mana telah menyebulungi hati dan jiwa mereka dengan kehendak Allah SWT.

 
Leave a comment

Posted by on June 29, 2011 in Uncategorized

 

Utamanya Silaturahmi

Sesungguhnya silaturahmi merupakan amal shalih yang penuh berkah, dan memberikan kepada pelakunya kebaikan di dunia dan akhirat, menjadikannya diberkahi di manapun ia berada, Allah swt memberikan berkah kepadanya di setiap kondisi dan perbuatannya, baik yang segera maupun yang tertunda. Keutamaannya sangat banyak, profitnya melimpah, buahnya matang, pohon-pohonnya baik yang memberikan makanannya di setiap waktu dengan izin Rabb-nya, diantara keutamaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Silaturahmi merupakan sebagian dari konsekuensi iman dan tanda-tandanya
dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda:
” مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاْليَوْمِ اْلآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاْليَوْمِ اْلآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ”
”Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa dan hari akhir maha hendaklah ia menyambungyang beriman kepada Allah hubungan silaturahmi”
2. Silaturahmi adalah penyebab bertambah umur dan luas rizqi
 ia berkata: Aku mendengar Rasulullah dari Abu Hurairah bersabda:
” مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ”
“Barangsiapa yang senang diluaskan rizqinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi”
3. Silaturahmi menyebabkan adanya hubungan Allah swt bagi orang yang menyambungnya
dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda:
” إَنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ:هَذَا مَقَامُ الْعَائِذُ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ: َنعَمْ, أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ وَأَقْطَعَ مَنْ َقطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ ”
“Sesungguhnya Allah swt menciptakan selesai dari (menciptakan) mereka, rahimmakhluk, hingga apabila Dia berdiri seraya berkata: ini adalah kedudukan orang yang berlindung berfirman: “Benar, apakah engkau ridhadengan-Mu dari memutuskan. Dia jika Aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang berfirman: “Itulahyang memutuskan engkau?” Ia menjawab: iya. Dia untukmu”
Dan dalam satu riwayat al-Bukhari:
” فَقَالَ اللهُ تعالى: مَنْ وَصَلَكَ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكَ قَطَعْتُهُ ”
“Allah swt berfirman: “Barangsiapa yang menyambung engkau niscaya Aku menyambungnya dan barangsiapa yang memutuskan engkau niscaya Aku memutuskannya”
Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on December 17, 2010 in Uncategorized

 

Tags:

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

 
1 Comment

Posted by on December 17, 2010 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: