RSS

Tag Archives: kaum kafir

Sejarah Islam PERISTIWA BERSEJARAH

image

NABI ADAM ‘Alaihissalam:

Dikatakan hidup lebih kurang 930 tahun merupakan manusia pertama yang bergelar khalifah Allah Subhanahu Wata’ala dimuliakan dan ditinggalkan darjatnya menjadi Nabi yang pertama. Baginda diutuskan kepada anak cucunya agar menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Maka diantara mereks ada yang taat dan ada pula yang membengkang.

NABI IDRIS’Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Sits alaihisalam. Diutus oleh Allaj krpada anak cucu Qabil agar bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu Wata’ala, namun mereka terus menerus membengkang perintah Allah SWT.

NABI NUH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Idris ‘Alaihissalam yang diutus Allah kepada kaum kafir. Baginda menyeru supaya semua manusia menyembah Allah, tetapi ajakkan Nabi Nuh ditolak, akhirnya orang-orang yang ingkar atau kafir itu tenggelam dalam banjir yang besar.

NABI HUD ‘Alaihissalam:

Adalah keturunan Yafit bin Nuh, bertempat tinggal di Hadhral Maut zutara. Bsginda diutus Allah kepada kaum Aad kerana bangsa itu menyembah patung. Kemudian Nabi Nuh menyuruh mereka supaya menyembah Allah, tetapi mereka ingkar, akhirnya mereka menerima seksaan dengan ditimpa badai dan udara yang sangat dingin selama tujuh hari lapan malam.

NABI SALLEH ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada bangsa Tsamud disebelah Selatan Palastin. Kebudayaan mereka sudah tinggu tetapi mereka menyembah dewa dan patung, kemudian Nabi Salleh menyuruh kepada mereka agar menyembah Allah, sebahagian besar bangsa Tsamud menolak untuk memeluk agama Allah. Mereka ingkar kepada larangan Nabi Salleh. Pada hari perrama muka mereka berwajah kuning, hari kedua menjadi merah, hari ketiga menjadi hitam akhirnya mereka disambar petir.

NABI IBRAHIM ‘Alaihissalam:

Juga keturunan Sam bin Nuh yang diutuskan Allah kepada kaum Namrud dinegeri Babylon lebih kurang 4000 tahun sebelum masehi. Kaum Namrud menyembah berhala bahkan akhirnya Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim juga menyerukan ajaran Tauhid atau islam kepada mereka, namun mereka tetap ingkar, akhirnya Allah mendatangkan kepafa mereka tentra nyamuk sebagai balasan, maka musnahlah kaum yang ingkar.

NABI ISMAIL ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ibrahim melalui perkhawinannya dengan Siti Hajar. Baginda diutus kepada bangsa Arab dinegeri Yaman, kerana mereka belym kenal dengan agama tauhid atau islam. Mereks juga diperintahkan dupaya berpuasa, membayar zakat dan menunaikan haji. Baginda mempunyai 12 orang anak lekaki yang seluruhnya disebut dengan Bani Ismail atau Andnanniyun. Dari keturunan inilah lahirnya suku Quraisy yang melahirkan Nabi Muhammad SAW.

NABI ISHAK ‘Alaihissalam:

Adalah anak kandung Nabi Ibrahim melalui perkhawinan dengan Siti Sarah. Baginda diutus oleh Allah dinegeri Kan’an untuk menyembah Allah, mengajarkan tauhid menyuruh membayar zakat, berpuasa dan menunaikan haji. Nabi Ishaq berkhawin dengan Rifka dan mendapat anak kembar iaitu Ish dan Ya’kub. Nabi Ishaq wafat dalsm usia 170 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis daerah Palastin.

NABI YA’KUB ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala dinegeri Kan’an kerana penduduknya telah ramai menyembah berhala. Nabi Ya’kub mengajar kaumnya supaya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baginda wafat dalam usia 148 tahun dan beliau mempynyai 12 orang anak lekaki.

NABI YUSSUF ‘Alaihissalam:

Anak Nabi Ya’kub ‘Alaihissalam yang diutus sebagai Nabi kepada bangsa Mesir untuk mengajarkan agama tauhid iaitu agar menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Disamping baginda seorang Nabi, ia juga seorang raja dengan dasar pemeruntahannya adalah Islam. Beliau wafat dalam usia 120 tahun dan dimakamkan ditepi sungai Nil.

NABI AYYUB ‘Alaihissalam:

Anak Amus bin Tarikh Rum bin Ish yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wata’ala kenegeri Rom untuk mengaharkan agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala. Beliau wafat dalam usia lebih kurang 93 tahun dan dimakamkan disuatu tempat di daerah Itali.

NABI DZULKIFLI ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Ayyub ‘Alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu Wata’als ke negeri Rom. Disamping seorang Nabi juga seorang raja yang tetap mengajarkan agama tauhid¬† iaitu supaya menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Beliau menyeru kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan melaksanakan syriat islam supaya solat dan membayar zakat. Beliau wafat dalam udia 95 tahun san di makamkan du Napoli, daerah Rim Selatan.

NABI SYU’AIB ‘Alsihissalam:

Keturunan Nabi Luth ‘Alaihissalam, diutus oleh Allah ke negeri Madyan, Palastin agar mengajar agama tauhid iaitu menyembah Allah Subhanahu Wata’ala membayar zakat dan berlaku jujur kepada kaumbya. Ramai kaumnya yang tidak beriman, akhirnys ditimpa bencana dan kepingan awan panas daripada langit.

NABI MUSA ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allsh, membayar zakat, berpuasa dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah pstung anak sapi yang dipelopori oleh Samiri. Nabi Muss ‘Alaihissalam mendapat Kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

NABI DAUD ‘Alaihissalam:

Dibekalkan ole Allah dengan Kitab Zabur mengajarkan kepada kaumnya agar menyembah Allah dan mengerjakan ibadah puasa. Nabi Daud ‘Alaihissalam wafat dalam usia lebig kurang 100 tahun laly dimakamkan di Palastin.

NABI SULAIMAN ‘Alaihissalam:

Adalah anak Nabi Daud ‘Alahissalam. Beliau seorang Nabi dan Raja. Nabi Sulaiman berdoa krpada Allah Subhanahu Wata’ala agar diberikan kepadanya kerajaan yang tidak akan diperolehi seseorang pun sesudahnya. Doa beliau dikabulkan Allah, sehingga beliau dapat menguasai semua makhluk termasuk jin dan haiwan. Nabi Sulaiman mengajak semua kaumnya menyembah Allah dan menghindari daripada mensyirikkannya.

NABI ALYAS ‘Alaihissalam:

Merupakan keturunan Nabi Harun diutus Allah sebagai Rasul dinegeri Balbik di Labenon Selatan kerana orang Balbik ramai yang telah menyembah berhala. Patung terbesar sembahan mereka bernama ”Ba’al” dibuat dari emas. Nabi Ilyas ‘Alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu Wata’ala iaitu agama tauhid, namun ramai ysng ingkar, sehingga kebanyakkan mereka ditimpa musibah gempa yang dahsyat. Nabi Ilyas wafat dan dimakamkan¬† di daerah Lebanon Selatan.

NABI HARUN ‘Alaihissalam:

Diutus oleh Allah Subhanahu Wata’ala kepada kaumnya Bani Israil supaya menyembah Allah, membayar zakat, berpuass dan berlaku jujur. Bani Israil ramai yang ingkar sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dipelopori okeh Samiri. Nabi Musa ‘Alaihissalam mendpat kirab taurat daripada Allah Subhanahu Wata’ala dan diberi mukjizat.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 4, 2011 in Uncategorized

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers like this: